Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 8/5 đến 14/5)

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

8/5

08:00 Xét duyệt quyết toán năm 2022 -KTT Cục

-KT TTV4

-KT Cục

– Lãnh đạo Trung tâm, trưởng phụ trách các phòng, Kế toán trưởng Trung tâm Gia Lâm
13:30 Giao ban cơ quan Cục Cục trưởng Giám đốc Hội trường Cục
Thứ Ba

9/5

08:00 Xét duyệt quyết toán năm 2022 KTT Cục – Lãnh đạo Trung tâm, trưởng phụ trách các phòng, Kế toán trưởng Trung tâm Gia Lâm
08:30 Họp Hội đồng KHCN, lĩnh vực CNSH Thủy sản- Chế biến, chế phẩm vi sinh enzym Giám đốc 206-A9- Số 2 Ngọc Hà
Thứ tư

10/5

14:00 Đào tạo hệ thống đo đạc Nakane P.KNKC, P.HCTH Trung tâm Gia Lâm
Thứ năm

11/5

08:30

10:30

10:30

12:00

-Sinh hoạt chi bộ tháng5

-Giao ban Dự án

-Bí thư

-Giám đốc

-Các Đảng viên

-BQL Dự án

Trung tâm Gia Lâm
14:00 Giao ban Trung tâm Giám đốc Lãnh đạo TT, trưởng, phụ trách các phòng, Kế toán trưởng Trung tâm Gia Lâm
14:00 15:00 Đào tạo hệ thống quản lý BMS Nakane P.HCTH, P.KNKC Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

12/5

10:00 Làm việc với ông Nakane, Ishimoto A. Đình Anh A.Đình Anh Trung tâm Gia Lâm
08:00 17:00 Đào tạo hệ thống kiểm nghiệm P.KNKC Trung tâm Gia Lâm
Thứ bảy

13/5

Chủ Nhật

14/5