Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 10/4 đến ngày 16/4)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai10/4 08:00
Thứ Ba11/4 09:00 11:30 Họp chi bộ tháng 4 Bí thư Các Đảng viên Trung tâm Gia Lâm
13:30 15:00 Giao ban Trung tâm Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, trưởng phụ trách các phòng, phụ trách kế toán Trung tâm Gia Lâm
Thứ tư12/4 10:00 Làm việc với Ông Nakane, Daiki A. Đình Anh Trung tâm Gia Lâm
Thứ Năm

13/4

10:30 12:00 Giao ban dự án Giám đốc Thành viên BQL Dự án Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu14/4
Thứ bảy15/4
Chủ Nhật16/4