Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 3/4 đến ngày 9/4)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

(Từ ngày 3/4/2023 đến ngày 8/4/2023)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

3/4

08:00 Tiếp nhận thiết bị kiểm nghiệm C. Thủy Phòng KN Trung tâm Gia Lâm
14:00 Tham dự họp Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Anh Ninh Nhà B9, số 2 Ngọc Hà
Thứ Ba

4/4

10:00 11:00 Làm việc với ông Nakane A. Đình Anh Trung tâm Gia Lâm
Thứ tư

5/4

10:00
14:00 16:00 Tiếp đoàn khảo sát Hàn Quốc Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm và cán bộ liên quan Trung tâm Gia Lâm
Thứ năm

6/4

Làm việc tại Sơn La A. Bản Sơn La
Làm việc với doanh nghiệp tại Hải Phòng A. Sinh Hải Phòng
Thứ sáu

7/4

08:30 Họp thông qua kế hoạch và dự toán hoạt động 2023 Cục trưởng Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phụ trách các phòng, Phụ trách Kế toán Trung tâm Gia Lâm
10:30 12:00 Giao ban dự án Giám đốc BQL dự án Trung tâm Gia Lâm
Thứ bảy

8/4

Chủ Nhật

9/4