Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 17/4 đến ngày 23/4)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 17/4 09:00 10:00 Họp công tác hoạt động của Trung tâm Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, trưởng phụ trách các phòng Trung tâm Gia Lâm
13:30 15:00 Làm việc với phòng KNKC Giám đốc GĐ, Phòng KNKC Phòng họp Gia Lâm
Thứ Ba 18/4 Training
Thứ Tư 19/4 Training P.KNKC
14:00 Training hệ thống BMS, Freezer, HEPA filter
Thứ Năm20/4 10:30 12:00
14:30 16:00 Giao ban dự án Giám đốc Thành viên BQL Dự án Trung tâm Gia Lâm
Thứ Sáu 21/4 09:00

 

10:00

– Tiếp đoàn Trung tâm Vùng 1 về khảo sát hệ thống phòng kiểm nghiệm

-Làm việc với Đơn vị Shimazu về đào tạo kỹ thuật Dự án

Giám đốc Giám đốc, phòng KNKC, cán bộ kỹ thuật liên quan Trung tâm Gia Lâm
14:00 Làm việc với Vingroup về thiết kế phần mềm hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp đưa nông sản vào thị trường Giám đốc Giám đốc , Cán bộ liên quan Trung tâm Gia Lâm
Thứ Bảy 22/4