Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 13/3 đến ngày 19/3)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

13/3

10:00   Làm việc với Ông Tachiki A. Đình Anh   Trung tâm Gia Lâm
           
Thứ Ba

14/3

08:00          
08:00  
 
     
Thứ tư

15/3

09:00   Làm việc với Nhà thầu gói thầu: Chống thấm, mái tôn A. Đình Anh A. Đình Anh, Đại diện nhà thầu Trung tâm Gia Lâm
11:00   Làm việc với Ông Tachiki A. Đình Anh   Trung tâm Gia Lâm
Thứ năm

16/3

10:30 12:00 Giao ban Dự án Giám đốc BQL dự án Trung tâm Gia Lâm
           

Thứ Sáu

17/3

08:30  

– Báo cáo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và dự kiến các công việc triển khai từ nay đến cuối năm;

– Các đề xuất của Trung tâm đối với Cục

Cục Trưởng Lãnh đạo Trung tâm, Phụ trách các phòng có liên quan Hội trường Cục
           
Thứ Bảy            
           
Chủ nhật