Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 6/3 đến ngày 12/3)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

6/3

10:00 Làm việc với Ông Tachiki A. Đình Anh Trung tâm Gia Lâm
13:30 Họp Hội đồng KHCN – Dự án:” Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm” Giám đốc 201-A9- Số 2 Ngọc Hà
Thứ Ba

7/3

08:00 Họp Hội đồng KHCN – Dự án: ” Cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất chè” Giám đốc 201-A9- Số 2 Ngọc Hà
08:00
Giao ban tháng và hội ý chuyên đề kích hoạt doanh nghiệp chế biến nông sản
Cục trưởng Lãnh đạo Trung tâm Trực tuyến
Thứ tư

8/3

Thứ năm

9/3

09:00

——-

10:30

10:30

——-

12:00

-Họp chi bộ tháng 3

——————————-

-Giao ban Dự án

Bí thư

————–

Giám đốc

Các Đảng viên

——————————

BQL dự án

Trung tâm Gia Lâm
14:00 16:00 Họp giao ban Trung tâm Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, trưởng, phụ trách các phòng Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

10/3

Thứ bảy

11/3

Chủ Nhật

12/3