Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 20/3 đến ngày 27/3)

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

(Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 27/3/2023)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

20/3

Thứ Ba

21/3

08:00 Họp Đảng ủy Cục Bí thư A. Ninh Hội trường Cục
Làm việc tại Thái Nguyên A. Bản A. Bản, A. Cường Thái Nguyên
Thứ tư

22/3

10:00 Làm việc với ông Tachiki A. Đình Anh Trung tâm Gia Lâm
Thứ năm

23/3

10:30 12:00 Giao ban Dự án Giám đốc BQL dự án Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

24/3

14:00 Tham dự họp, làm việc Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Bộ trưởng A. Ninh, Tuấn Long Phòng họp Hoa Sen (2-A2) – Số 2 Ngọc Hà
Thứ bảy

25/3

Chủ Nhật

26/3