Lịch công tác (từ ngày 20/11 đến ngày 26/11)

 

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 20/11
14:00 15:00 Thống nhất xác nhận giá trị sử dụng phương pháp Giám đốc Bộ phận Sinh P. Đào tạo KN
Thứ Ba 21/11 9:00 10:00 Thống nhất xác nhận giá trị sử dụng phương pháp Giám đốc Bộ phận Hoá P. Đào tạo KN
10:00 11:00 Trao đổi về hoạt động VietGAP GĐ. Ninh PGĐ. Yên, A. Bản, Lưu Phương, KTT. Thương P. Giao ban
14:00 Hội nghị tổng kết thi đua khối 2023 Khối trưởng khối thi đua Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua Trực tuyến
Thứ tư 22/11 09:00 11:00 Tham dự cuộc họp Đánh giá các sản phẩm thiên nhiên GĐ. Ninh PGĐ. Yên, A.Sinh Trung tâm Điện Quang Minh, Mê Linh
Thứ năm  23/11
Thứ sáu 24/11 09:00 11:00 Rà soát điều chỉnh hồ sơ 107 Giám đốc P. KNKC P. đào tạo T2-KN
Thứ bảy 25/11 08:00 13:00 Hội nghị khoa học Quốc gia: Nghiên cứu phát triển các SPTN và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực nông lâm thủy sản GĐ.Ninh Lãnh đạo Trung tâm, đại diện các phòng thuộc TT Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt

Chủ Nhật 26/11