Lịch công tác (từ ngày 13/11 đến 19/11)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 13/11
Đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực bảo hộ nhãn hiệu trong và ngoài nước cho doanh nghiệp nông nghiệp PGĐ. Việt Yên ĐakLak
Thứ Ba 14/11 Tập huấn nghiệp vụ “Thống nhất phương pháp kiểm nghiệm trong toàn hệ thống” GĐ. Ninh, C.Thủy, Đông Đà Nẵng
Thứ tư 15/11
Thứ năm  16/11 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, xử lý VPHC Tuấn Long, Oanh Cần Thơ
Thứ sáu 17/11 09:00 10:00 Họp BQL dự án AgriDatago Giám đốc PGĐ. Đình Anh, các thành viên dự án BQL AgriDatago P. Giao ban T2 HC
Thứ bảy 18/11
Chủ Nhật 19/11