Lịch công tác (từ ngày 6/11 đến ngày 12/11)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

6/11

Thứ Ba 7/11 08:30 11:30 Hop chi bo thang 11 Bi thu Cac Dang vien P. Giao Ban
14:00 Giao ban Trung tam Giám đốc Lãnh đạo TT, trưởng phụ trách các phòng,KTT P. Giao ban
Thứ tư

8/11

09:00 Làm việc với Tư vấn, các nhà thầu Dự án Ecoretaq Giám đốc BQL Dự án P. Đào tạo KN
Thứ năm  9/11
Thứ sáu 10/11 08:30 Đối thoại quý 4 và tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2023 Giám đốc Toàn thể NV Trung tâm P. Đào tạo KN – T2
Thứ bảy 11/11 Đại hội NK 2 GĐ. Ninh Viện Hàn lâm KHCN
Chủ Nhật 12/11