Lịch công tác tuần (từ ngày 5/9 đến ngày 10/9)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

 4/9

Nghỉ lễ
Thứ Ba

 5/9

13h30 Họp Đảng ủy Cục  Bí thư ĐU  Bí thư chi bộ  HT Cục
Thứ tư 

6/9

Thứ năm

 7/9

14:00 Seminar giải pháp trong kiểm nghiệm vi sinh– An toàn vệ sinh thực phẩm P.KNKC Tổ KN Sinh, công ty TNHH Mỹ Ân P. Đào tạo
15:00 16h30 Họp về thủ tục ghi thu, ghi chi của Dự án PGĐ. Đình Anh C Thương, A Thái Long, Tuấn Long Phòng giao ban
Thứ sáu 

8/9

8h30 11h30 Họp chi bộ Bí Thư CB Các Đảng viên Phòng giao ban
14h 17h Giao Ban  Trung tâm Giám đốc Các Phó giám đốc, Trưởng/Phụ trách các phòng, Kế toán trưởng, Tổ trưởng, phụ trách dự án AgriDataGo Phòng giao ban
Thứ bảy 

9/9

Chủ Nhật 

10/9