Lịch công tác tuần (từ ngày 28/8 đến 3/9)

gày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 28/8
Thứ Ba 29/8 Làm việc với Tập đoàn Shimadzu để thảo luận, thống nhất kế hoạch hợp tác chi tiết trong năm 2023-2024 GĐ. Ninh Singapore
08:00 Đào tạo an toàn bức xạ P.KN Nhóm kiểm nghiệm hoá, , Lan Phòng đào tạo
Thứ tư 30/8 Làm việc với Tập đoàn Shimadzu GĐ. Ninh Singapore
Thứ năm 31/8 Làm việc với Tập đoàn Shimadzu GĐ. Ninh Singapore
Thứ sáu 1/9 Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 (từ ngày 01/9-04/9)
Thứ bảy 2/9
Chủ Nhật 3/9