Lịch công tác tuần (từ ngày 15/1 đến 21/1/2024)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

15/1

14:00 Làm việc với Phòng Chất lượng Giám đốc PGĐ Yên  và toàn thể cán bộ Phòng CL (bao gồm cả thành viên Dự án AGRI-DATAGO) P. Giao ban
Thứ Ba

16/1

08:00 11:30 -Hội nghị tổng kết năm 2023

-Hội nghị CBVC&NLĐ

– Giám đốc

– Chủ tịch công đoàn

Toàn thể cán bộ nhân viên Hội trường T3-tòa HC
Thứ tư

17/1

14:00 Họp Dự án Agri-Datago Giám đốc thành viên Dự án
Thứ năm

18/1

08:00 10:00 Tiếp đoàn ACECOOK Việt Nam Giám đốc PGĐ Yên, C.Thủy, A. Tuấn Long P. KN P.Giao ban
10:00 11:00 Họp giao ban dự án ERASD Giám đốc Giám đốc, chuyên gia dự án, Trưởng/PT các phòng, A Tuấn long/ A.Du, KTT P.Giao ban
14:00 16:00 Họp Phòng HCTH triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2024 Giám đốc PGĐ Đ. Anh/ Toàn thể viên chức, nguời lao động P.HCTH P. Giao ban
Thứ sáu

19/1

Thứ bảy

20/1

Chủ Nhật

21/1