Lịch công tác (từ ngày 8/1 đến 14/1/2014)

 

Ngày/Tháng

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

8/1

08:30 Họp Đảng ủy Cục Tháng 1/2023 (trực tiếp và trực tuyến) Bí thư Đảng uỷ A. Ninh HT Cục
13:30 Họp về CNNV các cơ quan, đơn vị trưc thuộc Cục Cục trưởng Lãnh đạo Trung tâm, trưởng phụ trách các phòng Trực tuyến – P. Giao ban
Thứ Ba

9/1

08:30 11:00 Sinh hoạt chi bộ Bí thư Toàn thể Đảng viên  P. Giao ban
14:00 Họp về định mức KTKT Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng/PT các phòng, KTT P. Giao ban
Thứ tư

10/1

09:00 Họp về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng/PT các phòng, KTT P. Giao ban
13:30 Họp hội đồng TCVN Nước mắm truyền thống P. CT Bá Anh Giám đốc, Thành viên hội đồng Cục CCPT
Thứ năm

11/1

10:00 Họp giao ban dự án ERASD Giám đốc Giám đốc, chuyên gia dự án, Trưởng/PT các phòng, A Tuấn long/ A.Du, KTT Phòng dự án
13:30 Tham dự phỏng vấn phiên dịch ( Tiếng Nhật) A. Ninh, A, Yên
Thứ sáu

12/1

15:30 Tham dự phỏng vấn phiên dịch ( Tiếng Anh) A. Ninh, A, Yên
Thứ bảy

13/1

Chủ Nhật

14/1