Lịch công tác tuần (Từ 25/12- 31/12)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
14:00 Họp về công tác chuẩn bị nhận mẫu kiểm nghiệm năm 2024 Giám đốc Lãnh đạo TT, Trưởng PT các phòng, KTT, Trưởng các bộ phận, Bùi Phương, Lan P. Giao Ban
Thứ Ba

26/12

08:00 Họp HĐKH về phụ phẩm cá tra Viện Nghiên cứu Hải sản GĐ Ninh Ngô Quyền – Hải Phòng
Thứ tư

27/12

Thứ năm

28/12

Thứ sáu

29/12

Thứ bảy

30/12

Chủ Nhật

31/12