Lịch công tác tuần 51 (từ ngày 19/12 đến ngày 25/12)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

19/12

08:30   Họp trực tuyến góp ý chức năng nhiệm vụ của Cục hợp nhất Cục trưởng Lãnh đạo Trung tâm, trưởng , phụ trách các phòng Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ Ba

 

20/12

10:00   Làm việc với Tư vấn Nhật Bản A.Đình Anh   Trung tâm Gia Lâm
           
Thứ tư

21/12

           
Thứ năm

22/12

10:30  

Giao ban Dự án

Giám đốc Ban QLDA, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm Gia Lâm
           
             
Thứ sáu

23/12

Thứ bảy

24/12

Chủ Nhật

25/12