Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 12/12 đến ngày 18/12)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

12/12

09:00 Làm việc với đơn vị vận chuyển trang thiết bị Dự án

 

A.Đình Anh A. Đình Anh, Thuận, Tuấn Long Trung tâm Gia Lâm
Thứ Ba

 

13/12

08:30 Hội nghị tham gia ý kiến lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Cục trưởng

 

Cục trưởng Lãnh đạo Trung tâm
13:30 Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022

 

Cục trưởng Giám đốc TT
Thứ tư

14/12

08:00 Họp Đảng ủy Bí thư Đảng ủy viên Hội trường Cục
Thứ năm

15/12

10:30  

Giao ban Dự án

Giám đốc Ban QLDA, đại diện đơn vị tư vấn, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm Gia Lâm
Thứ sáu

16/12

09:00 Tham dự cuộc họp với Tạp chí Thương hiệu & Sản Phẩm Anh Ninh Hà Đông – Hà Nội
Thứ bảy

17/12