Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 05/9 đến ngày 12/9)

 

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

5/9

09:00   Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ông Ishimoto, ông Tachiki) A. Đình Anh   Trung tâm Retaq Gia Lâm
           
Thứ Ba

6/9

10:00   Làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản ( ông Ishimoto, ông Tachiki), Nhà thầu thiết bị Giám đốc A. Ninh, A. Đình Anh, Tuấn Long, đơn vị tư vấn, nhà thầu thiết bị Trung tâm Retaq Gia Lâm
           
Thứ tư

7/9

           
           
Thứ năm

10/9

08:30 10:00 Họp chi bộ tháng 9 Bí thư Các Đảng viên Trung tâm Retaq Gia Lâm (phòng họp)
10:00    Họp giao ban với nhà thầu Nhật Bản và đơn vị tư vấn Giám đốc A. Ninh, A. Đình Anh, Tuấn Long Trung tâm Retaq Gia Lâm
Thứ sáu

11/9

           
           
Thứ bảy

12/9

           
           
Chủ Nhật

13/9