Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 29/8 đến ngày 4/9)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

(từ ngày 29/8 đến ngày 04/9)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến        
Thứ Hai

29/8

10:00   Làm việc với đơn vị Tư vấn Oafic ( ông Tachiki) A. Đình Anh A. Đình Anh, A. Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ Ba

30/8

14:00 16:00 Làm việc với đơn vị Tư vấn Oafic va nha thau Takasago A. Đình Anh A. Đình Anh, A. Long Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ tư

31/8

09:00   Tham gia cuộc họp với Hiệp hội nước mắm truyền thống Pho Cuc truong Le Ba Anh Anh Yên, A. Bản, P. CL, P.KNKC Hội trường Cục QLCL
10:00   Họp giao ban Dự án Giám đốc A. Ninh, A. Đình Anh, Thái Long, Tuấn Long, các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ năm

1/9

    NGHỈ LỄ      
           
Thứ sáu

2/9

     NGHỈ LỄ      
           
Thứ bảy

3/9

           
           
Chủ Nhật

4/9