Lịch công tác tuần 2 (Từ ngày 9/1 đến ngày 15/1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

(Từ ngày 9/1 đến ngày 15/1/2023)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

9/1

Kế hoạch chuẩn bị Hội nghị A. Long A. Long, Thuận, Duy Trung tâm Gia Lâm
Thứ Ba

10/1

08:00 11:30 –       Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Giám đốc Toàn thể nhân viên Trung tâm Trung tâm Gia Lâm
–       Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 Chủ tịch công đoàn
Thứ tư

11/1

Thứ năm

12/1

09:00 11:30 Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 Bí thư Đảng uỷ Các Đảng viên Trung tâm Gia Lâm
10:30

 

——

13:30

12:00

 

——-

15:30

Giao ban Dự án

 

—————————–

Họp chi bộ tháng 1

 

 

———–

Bí thư

BQL Dự án, đơn vị nhà thầu Nhật Bản

—————————-

Các Đảng viên

Trung tâm Gia Lâm

 

 

Thứ sáu

13/1

Thứ bảy

14/1