Lịch công tác tuần 1 năm 2023 (từ ngày 2/1/2023 đến ngày 8/1/2023)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 02/1 Nghỉ bù Tết 1/1
Thứ Ba 03/1

Thứ tư

04/1

13:30 Họp dự án giai đoạn 3 Giám đốc Các phòng thuộc Trung tâm Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ năm 05/1 10:30 Giao ban Dự án Giám đốc Ban QLDA, đại diện các nhà thầu Nhật Bản Trung tâm Gia Lâm

Thứ sáu

06/1

8:00  Hội nghị tổng kết 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 công tác chất lượng ATTP Bộ trưởng Giám đốc, PGĐ Yên, A Bản, Anh Đặng Cường Hội trường Bảo tàng Hà Nội

Thứ bảy

07/1

Chủ Nhật

08/1