Lịch công tác ( từ ngày 5/2 đến 11/2)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

5/2

09:00 10:00 Làm việc với đơn vị PCCC PGĐ. Đình Anh A.Long-HC CA TP Hà Nội
10:00 11:00  Họp Dự án AgriData-Go Giám đốc PGĐ.Yên, thành viên Dự án P. Giao ban
11:00 Tất niên 2024 Toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm  T3
Thứ Ba

6/2

09:30 Họp phòng Chất lượng PGĐ Yên Toàn thể cán bộ, nhân viên phòng chất lượng P.Giao Ban
14:00 15:30 Họp chi bộ T2 Bí thư Toàn bộ Đảng viên P. Giao ban
Thứ tư

7/2

Thứ năm

8/2

Thứ sáu9/2
Thứ bảy

10/2

Chủ Nhật11/2