Lịch công tác (từ ngày 29/1 đến 4/2/2024)

 

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

29/1

14:00 Làm việc với công ty HiNet về triển khai phần mềm DA GĐ3 Giám đốc Lãnh đạo TT, trưởng /PT các phòng, KTT Phòng GB
Thứ Ba

30/1

9:00 Tham gia họp trực tuyến về việc hoàn thiện cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức Vụ TCCB

 Long,Duy,Lan (P. HCTH)

Phòng Văn thư
9:00 Họp lãnh đạo Trung tâm Giám đốc Lãnh đạo TT. Trưởng PT phòng KTT Phòng Giao ban
14:00 Làm việc với Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp về phương án phối hợp kiểm soát hàng nông sản xuất khẩu sang Trung quốc Giám đốc  A.Yên, phòng Chất lượng Số 489, Hoàng Quốc Việt – Hà Nội
Thứ tư

31/1

8:00 Làm việc với tập đoàn Shimazhu và Tetamus Giám đốc Ninh Tp Hồ chí Minh
Thứ năm

1/2

10:00 11:00 Họp giao ban dự án ERASD Giám đốc Giám đốc, chuyên gia dự án, Trưởng/PT các phòng, A Tuấn long/ A.Du, KTT P.Giao ban
Thứ sáu

2/2

 

 

 

 

Thứ bảy

3/2

Chủ Nhật

4/2