Lịch công tác (từ ngày 23/10 đến 29/10)

Ngày/Tháng Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 23/10 14:00 Họp Hội đồng thẩm tra hồ sơ dự án TCVN Cá ngừ đông lạnh -Yêu cầu kỹ thuật Cục trưởng Thành viên Hội đồng Hội trường Cục
Thứ Ba

24/10

08:00 Họp BCH tại Viện Thực phẩm chức năng VN GĐ. Ninh Viện TPCN
Thứ tư

25/10

09:30 Giới thiệu hệ thống quản lý thông tin Phòng Thí nghiệm (LIMS) Lãnh đạo TT, trưởng phụ trách các phòng, bộ phận, cty DKSH Việt Nam, Hãng LabVantage Phòng Đào tạo T2-KNKC
09:00 Họp về xây dựng định mức chuyên dùng TTV4 A.Đình Anh, A.Long Phòng giao ban
Thứ năm  26/10 08:30 Họp Hội đồng xét đặt hàng dự án hỗ trợ các tỉnh Ninh Thuận và Vĩnh Long Cục SHTT GĐ Ninh Cục Sở hữu trí tuệ
16:00 Làm việc với đoàn JAIMA Lãnh đạo TT, trưởng phụ trách các phòng, bộ phận P. Giao Ban HC
Thứ sáu 27/10
Thứ bảy 28/10
Chủ Nhật 29/10