Hội VNPS chỉ định tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) ban hành quy chế xác nhận và quản lý các sản phẩm thiên nhiên và chỉ định Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm RETAQ) là tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

GS.TS Phạm Văn Thiêm – Chủ tịch Trung ương Hội VNPS trao Quyết định cho ông Trần Đăng Ninh – Giám đốc Trung tâm RETAQ

Ngày 23/3/2022, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã ban hành Quy chế xác nhận và quản lý các sản phẩm thiên nhiên.

Căn cứ vào Quy chế này, ngày 29/3/2022 Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-HSPTN chỉ định Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm RETAQ) chính thức trở thành Tổ chức xác nhận sản phẩm thiên nhiên theo Tiêu chuẩn TCCS 01-1:2022/VNPS Sản phẩm thiên nhiên-Phần I Thực phẩm.

Để biết thêm thông tin về Quy chế xác nhận và quản lý các sản phẩm thiên nhiên; Tiêu chuẩn TCCS 01-1:2022/VNPS và Quyết định số 06/QĐ-HSPTN xin xem tại website của Hội: http:// http://sanphamthiennhien.vn/.

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam xin thông báo tới tất cả các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh biết để nghiên cứu áp dụng và đăng ký xác nhận cho sản phẩm của mình.

Thủ tục đăng ký, quy trình kiểm tra, xác nhận sản phẩm thiên nhiên theo TCCS 01-1:2022/VNPS xin liên hệ với Trung tâm RETAQ (địa chỉ: nhà A5, số 10 Nguyên công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 0936141007/0988069988; Email: retaq.nafi@mard.gov.vn.) hoặc xem tại website của Trung tâm (https://www.kiemnghiemkiemchung.vn).

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam tin tưởng rằng, các sản phẩm thực phẩm nguồn gốc thiên nhiên được xác nhận theo TCCS 01-1:2022/VNPS sẽ góp phần nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu sản phẩm thiên nhiên, đáp ứng kỳ vọng của các doanh nghiệp và người tiêu dùng