Lịch làm việc (từ ngày 31/7 đến 6/8)

Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

31/7

09:00 Làm việc với Vinacert Giám đốc Lãnh đạo TT, trưởng phụ trách các phòng Phòng họp T2
13:00


13:45


-Họp UBKT Đảng ủy Cục


-Tham dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ

– Chủ nhiệm UBKT


– CĐ cơ quan Bộ

– A. Đình Anh


-Anh Yên

-Hội trường Cục


-Nhà B6, số 2 Ngọc Hà

Thứ Ba

1/8

08:00 Tham dự ĐH Đại biểu CĐ Cơ quan Bộ Anh Yên nhà B6, số 2 Ngọc Hà
08:00


10:00

-Họp sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 6 tháng của Đảng bộ Cục (trực tiếp và trực tuyến)


-Họp Đảng ủy và họp quy hoạch các chức danh trong Đảng ủy và UBKT của Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 1)

Bí thư Đảng ủy -Toàn thể đảng viên


-A. Ninh, A. Đình Anh

Trực tuyến


-HT Cuc

14:00 Vận chuyển hồ sơ, thiết bị từ số 10 NCH sang Gia Lâm P.HCTH Đại diện các phòng thuộc TT Số 10 NCH
16:00 Họp quy hoạch các chức danh trong Đảng ủy và UBKT của Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 2 và 3) Bí thư A. Ninh, A. Đình Anh Hội trường Cục
Thứ tư

2/8

Thứ năm

3/8

08:00 Chuyển khoa hóa chất Hóa P.HCTH Nhân viên Trung tâm
14:00 Chuyển khoa hóa chất Sinh P.HCTH  Nhân viên Trung tâm
P.HCTH  Nhân viên Trung tâm
Thứ sáu

4/8

08:00 Chuyển kho vật tư, dụng cụ P.HCTH  Nhân viên Trung tâm
Thứ bảy

5/8

Chủ Nhật

6/8