Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 26/6 đến 2/7)

 

Ngày

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 26/6 08:00 Họp hệ thống về CNNV các đơn vị trực thuộc, kế hoạch trọng tâm các tháng cuối năm và kế hoạch PTKTXT năm 2024, giai đoạn 2024-2026 Cục trưởng A. Ninh, A. Thái Long TTV2
Thứ Ba

27/6

Thứ tư

28/6

08:00 Họp BST nước mắm truyền thống Giám đốc A Yên,A Bản, Lưu Phương, ĐV Cường, Du, A Sinh Trung tâm Gia Lâm
Thứ năm

29/6

Làm việc với Jica Giám đốc A. Yên, A. Đình Anh Phòng họp T2
Thứ sáu

30/6

09:00 Họp triển khai xây dựng Kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm, KTT, trưởng phụ trách các phòng Phòng họp T2
Thứ bảy

1/7

Chủ Nhật

2/7