Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 23/5 đến ngày 29/5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai 30/05 08:00 17:00        
14:00 17:00 Làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ   Anh Ninh, Anh Yên, Anh Bản  
Thứ Ba31/05 08:00          
08:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm – Gia Lâm   A.Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ tư 01/6 09:00 11:00 Họp giao ban Trung tâm Giám đốc Phó GĐ, các Trưởng Phòng Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ năm 02/6 08:00 17:00  Làm việc tại Trung tâm – Gia Lâm   A.Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu 03/6 08:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm     Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ bảy 04/6 08:00          
Chủ Nhật 05/6