Hoạt động xác nhận sản phẩm thiên nhiên

Kiểm tra, đánh giá xác nhận sản phẩm thiên nhiên

Trung tâm RETAQ đang triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá vùng trồng cây hương thảo, cơ sở chế biến cây hương thảo của Công ty TNHH MTV Thiên An, tỉnh Bắc Giang, nguồn nguyên liệu để cho ra các sản phẩm tinh dầu hương thảo…Kết quả kiểm tra làm cơ sở để xác nhận sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên theo tiêu chuẩn của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam.