Lịch tuần từ 3/6-9/6

NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM
TỪ ĐẾN
Thứ 2
3/6
9:00 10:00 Họp thống nhất số lượng người làm việc của Trung tâm năm 2024 Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm/ Trưởng Phụ trách các Phòng/KTT/ A. Duy P. Giao ban
10:00 Giao ban Dự án AGRIDATA-GO Giám đốc Ban điều hành dự án P. Giao ban
Thứ 3
4/6
8:30 Họp về rà soát bổ sung Quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2030 Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm/ Trưởng Phụ trách các Phòng/KTT/A. Duy P. Giao ban
Thứ 4
5/6
10:00 Họp dự án ECO RETAQ với đơn vị tư vấn OAFIC và nhà thầu Kanemashu Giám đốc Ban QLDA ECO-RETAQ P. Đào tạo
13:30 Tiếp và làm việc với đoàn Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ KHĐT Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm/ Trưởng Phụ trách các Phòng P. Đào tạo
Thứ 5
6/6
10:00 Giao ban dự án ERASD Giám đốc Chuyên gia DA/ Thành viên Ban DA P. Đào tạo
Thứ 6
7/6
8:30

10:00

Sinh hoạt chi bộ

Tiếp đoàn Jica HÀ nội

Bí thư CB

Giám đốc

Toàn thể các Đảng viên

P. HCTH ( A long)

P.Giao ban

P. Đào tạo

14:00 Giao ban TT Giám đốc LĐ trung tâm/ trưởng PT phòng, bộ phận/KTT P.Giao ban
Thứ 7
8/6
Chủ nhật
9/6