Lịch làm việc từ 1/7 – 7/7

 

NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM
TỪ ĐẾN
Thứ 2
1/7
9:00 11:00 Làm việc với Cty NCTECH Giám đốc P. Kiểm nghiệm P. Đào tạo
10:00 Giao ban Dự án AGRIDATA-GO Giám đốc Ban điều hành dự án P. Giao ban
Thứ 3
2/7
Thứ 4
3/7
9:00 Họp bàn kế hoạch triển khai dự án AgridataGo Giám đốc P.GĐ Yên/Tổ dự án/ Trưởng, PT các phòng P. Giao ban
Thứ 5
4/7
10:00 Giao ban dự án ERASD Giám đốc Chuyên gia DA/ Thành viên Ban DA P. Đào tạo
Thứ 6
5/7
Thứ 7
6/7
Chủ nhật
7/7