Lịch công tác tuần từ 24/6-30/6

NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM
TỪ ĐẾN
Thứ 2
24/6
8:00 17:00 Làm việc với đoàn đánh giá Cục CPPT Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm/ trưởng, phụ trách phòng/KTT P.Đào tạo
10:00 11:30 Giao ban DA AGRIDATA-GO Giám đốc Ban điều hành dự án AgridataGo P.Giao ban
           
Thứ 3
25/6
8:30   Bá́o cáo cơ chế tài chính tự chủ của Trung tâm với lãnh đạo Bộ TT Hoàng Trung Lãnh đạo Trung tâm/P. HCTH/KTT HT 2A2 Số 2 Ngọc Hà
           
           
Thứ 4
26/6
           
           
Thứ 5
27/6
10:00   Giao ban dự án ERASD Giám đốc Chuyên gia DA/ Thành viên Ban DA P. Đào tạo
           
Thứ 6
28/6
10:00   Làm việc với Cty TSL Giám đốc P. HCTH/P. Kiểm nghiệm P. Giao Ban
           
Thứ 7
29/6
           
           
Chủ nhật
30/6