Lịch công tác tuần từ 17/6-23/6

NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM
TỪ ĐẾN
Thứ 2
17/6
10:00 11:30 Giao ban Dự án AGRIDATA-GO Giám đốc Ban điều hành dự án AgridataGo P.Giao ban
Thứ 3
18/6
9:00 Họp thống nhất dự toán NSNN 2025 – KHTC 03 năm 2025-2027 Giám đốc Lãnh đạo Trung tâm/Trưởng PT các phòng/KTT/PT các bộ phận chuyên môn P.Giao ban
14:00 Đi công tác Sơn La Giám đốc dự án AgridataGo Sơn La
Thứ 4
19/6
8:30 Hội thảo góp ý hệ thống dữ liệu phần mềm AGRIDAT-GO Giám đốc dự án AgridataGo Sơn La
Thứ 5
20/6
10:00 Giao ban dự án ERASD Giám đốc Chuyên gia DA/ Thành viên Ban DA P. Đào tạo
14:00 Tiếp đoàn dự án SafeGro Giám đốc  BQL DA ERASD/A Bản P. Đào tạo
Thứ 6
21/6
Thứ 7
22/6
Chủ nhật
23/6