Lịch công tác tuần 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

(Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần tham gia Địa điểm
Từ Đến
Thứ Hai

16/05

08:00 17:00

– Làm việc với Cục về Quyết toán năm 2021

– Họp hội đồng xét nâng bậc lương đợt 1-2022

PGĐ. Đình Anh P. HCTH (Bộ phận kế toán) Số 10 Nguyễn Công Hoan
08:00   – Thống nhất số lượng HTX/tổ HT làm VietGAP   Anh Bản,A. Cường Tuyên Quang
Thứ Ba

17/05

08:30   – Họp tổ biên tập Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT PCT. Bá Anh Anh Ninh,A Du Hội trường Cục
08:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm – Gia Lâm   A.Long, Thuận Trung tâm RETAQ Gia Lâm
           
Thứ tư

18/05

08:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm     Số 10 Nguyễn Công Hoan
Thứ năm

19/05

08:00 17:00 Làm việc tại Trung tâm- Gia Lâm   Phòng HCTH (đ/c Long, Thuận) Trung tâm RETAQ Gia Lâm
Thứ sáu

20/05

08:00 17:00 Dự hội nghị Kết nối xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản Sơn La 2022   Anh Ninh, Anh Yên, Anh Bản Sơn La
Thứ bảy

21/05

           
Chủ Nhật

22/05