Lịch công tác từ 27/5 – 2/6

NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM
TỪ ĐẾN
Thứ 2
27/5
7:30 11:30 Hội thảo đánh giá nhu cầu thông tin hỗ trợ và khảo sát cơ sở sản xuất, xuất khẩu Sầu Riêng Giám đốc Ban điều hành dự án AgridataGo Tiền Giang
Thứ 3
28/5
Hội thảo đánh giá nhu cầu thông tin hỗ trợ và khảo sát cơ sở sản xuất, xuất khẩu Sầu Riêng Giám đốc Ban điều hành dự án AgridataGo Tiền Giang
Thứ 4
29/5
8:30 11:00 Làm việc với Công ty ACECOOK Việt nam Giám đốc Cty Takasago TP. HCM
8:30 Làm việc với Công ty OAFIC đến kiểm tra tình trạng thiết bị dự án P.Giám đốc

Đình Anh

BQL dự án ECO-RETAQ Phòng đào tạo
Thứ 5
30/5
9:00 Giao ban dự án ERASD Giám đốc Chuyên gia DA/ Thành viên Ban DA P. Đào tạo
14:00 Họp với đoàn Cty OAFIC về đánh giá hiện trạng sử dụng trang thiết bị dự án Giám đốc BQL dự án ECO-RETAQ P. ĐÀo tạo
Thứ 6
31/5
8:30 Họp đối thoại giữa Công đoàn, chi bộ, chính quyền và viên chức, người lao động Trung tâm Bí thư, Chủ tịch công đoàn Toàn thể VC, Người lao động TT P.Đào tạo
Thứ 7
01/6
Chủ nhật
02/6