LỊCH CÔNG TÁC (Từ 10/6- 16/6)

NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM
TỪ ĐẾN
Thứ 2
10/6
10:00 11:30 Giao ban DA AGRIDATA-GO Giám đốc Ban điều hành dự án AgridataGo P.Giao ban
Thứ 3
11/6
8:30 Hội nghị toàn thể viên chức lấy ý kiến về Quy hoạch Lãnh đạo Trung tâm Nhiệm kỳ 2021-2026; 2026-2031 Giám đốc Toàn thể viên chức, Người lao động Trung tâm P. Đào tạo
10:00 Làm việc với đoàn Jica (Thuộc dự án: Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn ở miền Bắc Việt Nam) Giám đốc Chuyên gia dự án ERASD /P. KN P. Đào tạo
14:00 Workshop: chia sẻ kinh nghiệm sau Study tour tại Nhật Bản Giám đốc Đoàn công tác và toàn thể viên chức/ người lao động TT P. Đào tạo
Thứ 4
12/6
14:00 Họp thống nhất nội dung TOR mời tư vấn kỹ thuật cho phần mềm CSDL của Retaq Giám đốc Chuyên gia DA/ A. Long HC/ A. Du P. Đào tạo
Thứ 5
13/6
10:00 Giao ban dự án ERASD Giám đốc Chuyên gia DA/ Thành viên Ban DA P. Đào tạo
13:30 Họp Đảng ủy Cục Bí thư Bí thư chi bộ HT Cục
Thứ 6
14/6
09:00 Họp BST Nước mắm truyền thống Giám đốc Thành viên Ban soạn thảo P. Giao ban
Thứ 7
15/6
Chủ nhật
16/6