Lễ ký kết bản ghi nhớ về Dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Ngày 19/8/2022, được sự ủy quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ) và Đoàn công tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tiến hành buổi lễ ký kết bản ghi nhớ về Dự án hợp tác kỹ thuật: “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm, kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng an toàn thực phẩm góp phần phát triển nông nghiệp bền vững”,  Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 3 năm từ 2023-2026. Tham dự buổi lễ có Ông Trần Đăng Ninh Giám đốc Trung tâm cùng các cán bộ chủ chốt của Trung tâm RETAQ về phía Nhật Bản có Bà Keiko MIZOE Trưởng phòng Phát triển Nông nghiệp – nông thôn 1, Vụ hợp tác quốc tế, JICA làm trưởng đoàn cùng các thành viên của đoàn công tác.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Đoàn đã đi làm việc và khảo sát thực tế tại các cơ quan chức năng thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, các phòng kiểm nghiệm về ATTP được các Bộ chỉ định tham gia hoạt động QLNN về ATTP và tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm của Việt nam. Nội dung làm việc của Đoàn tập trung vào việc tìm hiểu hiện trạng hệ thống pháp luật hiện hành của Việt nam có liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm và kiểm nghiệm kiểm chứng về ATTP, thực tế hoạt động kiểm nghiệm ATTP tại một số phòng kiểm nghiệm kể cả công lập và ngoài công lập tại Việt Nam. Từ đó làm cơ sở để tiến hành thống nhất các nội dung hỗ trợ trong khuôn khổ của Dự án.

Sau thời gian làm việc tại Việt Nam (từ 1/8/2022 đến 19/8/2022) hai bên đã thống nhất được dự thảo đề xuất về mục tiêu tổng thể, các nội dung hợp tác và khung kế hoạch hoạt động của Dự án trong giai đoạn 2023-2026. Dự án sẽ được thực hiện theo mô hình là dự án hỗ trợ kỹ thuật theo khung Hiệp định chung về Hợp tác kỹ thuật giữa Chỉnh phủ Việt nam và Nhật Bản với mục tiêu tổng thể là: “Nâng cao năng lực kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Việt nam đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu”.

Trong thời gian tới Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với phía JICA xem xét và triển khai các thủ tục cần thiết nhằm phê duyệt chính thức cho Dự án đi vào hoạt động. Như vậy cùng với dự án hiện tại đang triển khai do JICA hỗ trợ về đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm cho Trung tâm RETAQ, Dự án hỗ trợ thuật được Bộ NN&PTNT phê duyệt lần này sẽ giúp hỗ trợ: xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá và phân tích nguy cơ về ATTP và hệ thống thông tin liên kết giữa các phòng kiểm nghiệm ATTP của Việt nam; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm RETAQ và đào tạo nhân rộng cho các phòng kiểm nghiệm ATTP trong nước; tăng cường năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong công tác xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm tiên tiến nhằm phổ biến áp dụng cho các Phòng kiểm nghiệm ATTP của Việt nam; hỗ trợ năng lực tổ chức các hoạt động thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng đáp ứng yêu cầu tại tiêu chuẩn ISO/IEC 17043; Hỗ trợ năng lực cung ứng các chất chuẩn, mẫu chuẩn, vật liệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17034. Các kết quả đầu ra của Dự án sẽ hỗ trợ cho việc hoàn thiện tất cả các năng lực cần thiết để Trung tâm RETAQ trở thành phòng kiểm nghiệm kiểm chứng cấp quốc gia đầu tiên của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng tới trở thành phòng kiểm nghiệm kiểm chứng của khu vực ASEAN trong các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh trong buổi lễ ký kết bản ghi nhớ

Đại diện hai bên: Ông Trần Đăng Ninh và Bà Keiko MIZOE ký bản ghi nhớ
Đoàn làm việc của Jica làm việc với đại diện Trung tâm RETAQ
Hai bên trao biên bản ghi nhớ