Hội thảo góp ý phần mềm Agridata-GO

Ngày 19/6 tại Tỉnh Sơn La, Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho hệ thống cơ sở dữ liệu về các quy trình, thủ tục tiêu chuẩn phi thuế quan nhằm hỗ trợ xuất khẩu nông lâm thủy sản. tham gia hội thảo gồm đại diện các cơ quan liên quan và các chủ thể là cơ sở sản xuất, các hợp tác xã trong địa bàn tỉnh