Hội thảo góp ý TCVN:” Thịt mát – Phần 2: Thịt Trâu, bò”

Thực hiện Quyết định số 1991/QĐ-BNN-KHCN Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 31/5/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2019, Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm KNKC) là đơn vị trực thuộc Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì thực hiện xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia:”Thịt mát – Phần 2. Thịt trâu, bò”. Trung tâm KNKC tiếp tục tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý rộng rãi lần cuối.

Trung tâm KNKC trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý về nội dung của dự thảo. Quý đơn vị có thể tải các file nội dung

Tài liệu hội thảo:

– Dự thảo tải tại đây

– Thuyết minh tải tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chị Nguyễn Thị Lan số điện thoại 0988 425 629